Podmínky a pravidla

Podmínky a pravidla (také známé jako podmínky použití a podmínky služby). Prosím, čtěte pozorně.

1. Podmínky

Přístupem na webové stránky na adrese https://mylittlegamer.com souhlasíte s těmito podmínkami služby, všemi platnými zákony a předpisy a souhlasíte s tím, že jste odpovědní za dodržování všech platných místních zákonů. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, je vám zakázáno tyto stránky používat nebo na ně přistupovat. Materiály obsažené na těchto webových stránkách jsou chráněny platnými zákony o autorských právech a ochranných známkách.

Registration

Register for a MyLittleGamer account at www.mylittlegamer.com. The registration process is fast and very simple. We protect your privacy. Thus, we do not require any unnecessary private information from you. Once you complete your registration, we will send you an email with a link to click to verify your email address and activate your account. Upon activation of your MyLittleGamer account, you will be granted a limited, non-exclusive, revocable, and non-transferable license to use services in accordance with these terms and conditions. Your MyLittleGamer account will be limited depending on the plan you want to avail and purchase.

2. Použití licence

 1. Povolení je uděleno k dočasnému stažení jedné kopie materiálů (informací nebo softwaru) na webových stránkách MyLittleGamer.com pouze pro osobní, nekomerční a přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence, nikoli o převod vlastnického práva, a na základě této licence nesmíte:
  1. upravovat nebo kopírovat materiály;
  2. používat materiály k jakýmkoli komerčním účelům nebo k jakémukoli veřejnému vystavování (komerčnímu nebo nekomerčnímu);
  3. pokoušet se dekompilovat nebo zpětně upravovat jakýkoli software obsažený na webových stránkách MyLittleGamer.com;
  4. odstraňovat z materiálů jakékoli poznámky o autorských právech nebo jiných vlastnických právech; nebo
  5. předávat materiály jiné osobě nebo je "zrcadlit" na jiném serveru.
 2. Tato licence automaticky zaniká, pokud porušíte kterékoli z těchto omezení, a může být společností MyLittleGamer kdykoli ukončena. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení platnosti této licence musíte zničit všechny stažené materiály, které máte v držení, ať už v elektronické nebo tištěné podobě.

Fees

The fees you will pay is based on the type of Plan you have selected. The Plans are to be found in the Pricing page. The payment is through online payment system PayPal or Stripe. Currently the prices are stated in Euros and Czech crowns. You may check the exchange rate if you are using US dollars or other kinds of currency. Payments are non-cancellable and non-refundable. We advise you to double check the details as well as the inclusions of the Plan before purchasing.

Renewal of subscription

At MyLittleGamer, we give our customers the right to decide whether to continue with the service, depending on how satisfied they are and how much they like our app. Therefore, we have decided that automatic subscription renewal will not be available with our service. We will always send you a notification email before your subscription expires, and you can simply choose to renew or not.

Cancellation

The account will be activated and will remain in effect depending on the time limit of the plan you have purchased. However, if you wish to cancel it at anytime, you are allowed to do so. Cancellation of the plan will take effect on the expiration date of your subscription. In cases where you want to continue your subscription, all the services that are provided by MyLittleGamer will also continue. We reserve the right to terminate your subscription if the terms and conditions listed are violated or breached. Unauthorized use of MyLittleGamer software or MyLittleGamer accounts is prohibited. Any breach of security that the consumer is aware of must be reported to us immediately.

Price change

Any changes to the price of the MyLittleGamer services will not affect your current subscription in any way. If any price changes occur during your subscription period, the new prices will not apply to you until the date you renew your subscription. In any event, we will provide thirty (30) calendar days' advance notice of any potential increase in subscription pricing. At any time, you are free to choose not to renew your subscription. In that case, your subscription will automatically terminate.

Billing

Your use of MyLittleGamer's services is dependent on the length of your subscription, which is the number of months you have paid to use the service. Late payment is not applicable as there is no automatic renewal of subscription. MyLittleGamer is for personal/home use only. We do not offer our services to businesses or legal entities, and we do not issue invoices or tax receipts for businesses.

Taxes

Prices do not include any taxes, such as VAT, etc. Potential calculation and payment of such taxes is your responsibility.

3. Odmítnutí odpovědnosti

 1. Materiály na webových stránkách MyLittleGamer.com jsou poskytovány tak, jak jsou. MyLittleGamer neposkytuje žádné záruky, výslovné ani předpokládané, a tímto se zříká a popírá všechny ostatní záruky, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušování duševního vlastnictví nebo jiného porušování práv.
 2. Společnost MyLittleGamer dále nezaručuje ani neprohlašuje žádnou přesnost, pravděpodobné výsledky nebo spolehlivost používání materiálů na svých webových stránkách nebo jinak souvisejících s těmito materiály nebo na jakýchkoli stránkách, na které je odkazováno.

4. Omezení

Společnost MyLittleGamer ani její dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli škody (mimo jiné včetně škod za ztrátu dat nebo zisku nebo v důsledku přerušení provozu) vzniklé v důsledku používání nebo nemožnosti používat materiály na webových stránkách MyLittleGamer.com, a to ani v případě, že společnost MyLittleGamer nebo její autorizovaný zástupce byli na možnost vzniku takové škody ústně nebo písemně upozorněni. Vzhledem k tomu, že některé jurisdikce nepovolují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, nemusí se na vás tato omezení vztahovat.

5. Přesnost materiálů

Materiály na webových stránkách MyLittleGamer.com mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. MyLittleGamer nezaručuje, že materiály na jeho webových stránkách jsou přesné, úplné nebo aktuální. Společnost MyLittleGamer může kdykoli a bez předchozího upozornění provádět změny v materiálech obsažených na svých webových stránkách. Společnost MyLittleGamer se však nezavazuje k aktualizaci materiálů.

6. Odkazy

Společnost MyLittleGamer nezkontrolovala všechny stránky, na které odkazují její webové stránky, a neodpovídá za obsah žádných takových stránek. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že společnost MyLittleGamer tyto stránky podporuje. Používání jakýchkoli takových odkazovaných webových stránek je na vlastní riziko uživatele.

7. Úpravy

Společnost MyLittleGamer může tyto podmínky poskytování služeb na svých webových stránkách kdykoli a bez předchozího upozornění změnit. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s tím, že se budete řídit aktuální verzí těchto podmínek služby.

8. Rozhodné právo

Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony České republiky a vy se neodvolatelně podřizujete výhradní jurisdikci soudů v tomto státě nebo místě.