Podmínky a pravidla

Podmínky a pravidla (také známé jako podmínky použití a podmínky služby). Prosím, čtěte pozorně.

1. Podmínky

Přístupem na webové stránky na adrese https://mylittlegamer.com souhlasíte s těmito podmínkami služby, všemi platnými zákony a předpisy a souhlasíte s tím, že jste odpovědní za dodržování všech platných místních zákonů. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, je vám zakázáno tyto stránky používat nebo na ně přistupovat. Materiály obsažené na těchto webových stránkách jsou chráněny platnými zákony o autorských právech a ochranných známkách.

2. Použití licence

 1. Povolení je uděleno k dočasnému stažení jedné kopie materiálů (informací nebo softwaru) na webových stránkách MyLittleGamer.com pouze pro osobní, nekomerční a přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence, nikoli o převod vlastnického práva, a na základě této licence nesmíte:
  1. upravovat nebo kopírovat materiály;
  2. používat materiály k jakýmkoli komerčním účelům nebo k jakémukoli veřejnému vystavování (komerčnímu nebo nekomerčnímu);
  3. pokoušet se dekompilovat nebo zpětně upravovat jakýkoli software obsažený na webových stránkách MyLittleGamer.com;
  4. odstraňovat z materiálů jakékoli poznámky o autorských právech nebo jiných vlastnických právech; nebo
  5. předávat materiály jiné osobě nebo je "zrcadlit" na jiném serveru.
 2. Tato licence automaticky zaniká, pokud porušíte kterékoli z těchto omezení, a může být společností MyLittleGamer kdykoli ukončena. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení platnosti této licence musíte zničit všechny stažené materiály, které máte v držení, ať už v elektronické nebo tištěné podobě.

3. Odmítnutí odpovědnosti

 1. Materiály na webových stránkách MyLittleGamer.com jsou poskytovány tak, jak jsou. MyLittleGamer neposkytuje žádné záruky, výslovné ani předpokládané, a tímto se zříká a popírá všechny ostatní záruky, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušování duševního vlastnictví nebo jiného porušování práv.
 2. Společnost MyLittleGamer dále nezaručuje ani neprohlašuje žádnou přesnost, pravděpodobné výsledky nebo spolehlivost používání materiálů na svých webových stránkách nebo jinak souvisejících s těmito materiály nebo na jakýchkoli stránkách, na které je odkazováno.

4. Omezení

Společnost MyLittleGamer ani její dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli škody (mimo jiné včetně škod za ztrátu dat nebo zisku nebo v důsledku přerušení provozu) vzniklé v důsledku používání nebo nemožnosti používat materiály na webových stránkách MyLittleGamer.com, a to ani v případě, že společnost MyLittleGamer nebo její autorizovaný zástupce byli na možnost vzniku takové škody ústně nebo písemně upozorněni. Vzhledem k tomu, že některé jurisdikce nepovolují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, nemusí se na vás tato omezení vztahovat.

5. Přesnost materiálů

Materiály na webových stránkách MyLittleGamer.com mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. MyLittleGamer nezaručuje, že materiály na jeho webových stránkách jsou přesné, úplné nebo aktuální. Společnost MyLittleGamer může kdykoli a bez předchozího upozornění provádět změny v materiálech obsažených na svých webových stránkách. Společnost MyLittleGamer se však nezavazuje k aktualizaci materiálů.

6. Odkazy

Společnost MyLittleGamer nezkontrolovala všechny stránky, na které odkazují její webové stránky, a neodpovídá za obsah žádných takových stránek. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že společnost MyLittleGamer tyto stránky podporuje. Používání jakýchkoli takových odkazovaných webových stránek je na vlastní riziko uživatele.

7. Úpravy

Společnost MyLittleGamer může tyto podmínky poskytování služeb na svých webových stránkách kdykoli a bez předchozího upozornění změnit. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s tím, že se budete řídit aktuální verzí těchto podmínek služby.

8. Rozhodné právo

Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony České republiky a vy se neodvolatelně podřizujete výhradní jurisdikci soudů v tomto státě nebo místě.